Bibliographie
TitreVấn đề gia nhập Công ước Hague 2005 về Thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Trung Quốc- một số kinh nghiệm cho Việt Nam
AuteurPHAN, H. N.
Année d'édition2021
PériodiqueTạp chí Tòa án nhân dân số 01/2021

Conventions (incl. Protocoles et Principes)