Bibliografía
TítuloVấn đề gia nhập Công ước Hague 2005 về Thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Trung Quốc- một số kinh nghiệm cho Việt Nam
AutorPHAN, H. N.
Año de edición2021
PeriódicoTạp chí Tòa án nhân dân số 01/2021

Convenios (incl. los Protocolos y Principios)