Bibliographie
TitreVấn đề gia nhập Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Liên minh châu Âu- một số kinh nghiệm cho Việt Nam
AuteurPHAN, H. N. and HOFFMAN, T.
Année d'édition2018
PériodiqueTạp chí Khoa học pháp lý, số 08/2018

Conventions (incl. Protocoles et Principes)