Bibliografía
TítuloVấn đề gia nhập Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn Tòa án của Liên minh châu Âu- một số kinh nghiệm cho Việt Nam
AutorPHAN, H. N. and HOFFMAN, T.
Año de edición2018
PeriódicoTạp chí Khoa học pháp lý, số 08/2018

Convenios (incl. los Protocolos y Principios)