Bibliographie
TitreCông ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án và khả năng gia nhập của Việt Nam
AuteurPHAN, H. N.
Année d'édition2016
PériodiqueTạp chí nghiên cứu lập pháp số 17/2016

Conventions (incl. Protocoles et Principes)