Bibliographie
TitelCông ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án và khả năng gia nhập của Việt Nam
AutorPHAN, H. N.
Veröffentlichungsjahr2016
ZeitschriftTạp chí nghiên cứu lập pháp số 17/2016