Bibliografia
TítuloCông ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án và khả năng gia nhập của Việt Nam
AutorPHAN, H. N.
Ano de publicação2016
PeriódicoTạp chí nghiên cứu lập pháp số 17/2016

Convenções (incl. Protocolos e Princípios)