Bibliographie
TitreCông nhận thoả thuận lựa chọn toà án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài theo Công ước Lahaye
AuteurTRẦN, T. H.
Année d'édition2016
PériodiqueLuật học.Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2016
Référence de pagepp.10-22

Conventions (incl. Protocoles et Principes)