Bibliografía
TítuloCông nhận thoả thuận lựa chọn toà án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài theo Công ước Lahaye
AutorTRẦN, T. H.
Año de edición2016
PeriódicoLuật học.Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 5/2016
Referencia de páginapp.10-22

Convenios (incl. los Protocolos y Principios)