Pologne - Autorité centrale (art. 29)

Ministerstwo Sprawiedliwości   / Ministry of Justice
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich / Department of Family and Juvenile Matters
Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych  / Division of International Proceedings in Family Matters
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA
P.O. Box 33
POLAND

Phone number: +48 22 23 90 470
Fax: +48 22 897 03 21
E-mail: Polandchildabduction@ms.gov.pl

Dernière mise à jour de cette page :