Bibliographie
TitreChủ nhiệm, Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường: Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn Tòa án- khả năng gia nhập của Việt Nam bảo vệ tại Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
AuteurPHAN, H. N.
Année d'édition2018

Conventions (incl. Protocoles et Principes)