Bibliografia
TítuloChủ nhiệm, Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường: Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn Tòa án- khả năng gia nhập của Việt Nam bảo vệ tại Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
AutorPHAN, H. N.
Ano de publicação2018

Convenções (incl. Protocolos e Princípios)