Anknüpfungsgrundsätze bei der Haftung für Strassenverkehrsunfälle und der Produktenhaftung nach der neueren Entwicklung des internationalen Deliktsrechts

 Bibliographie
AuteurSTOLL, H.
Année d'édition1977
PériodiqueMélanges Kegel
Référence de page1977, p. 113