Bibliografia
TítuloUnifikacija prava medunarodne prodaje putem medunarodnih konvencija
AutorVILUS, J.
Ano de publicação1971
PeriódicoJugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo
Página de referência1971, p. 30 (summary in English)