Bibliography
TitleUnifikacija prava medunarodne prodaje putem medunarodnih konvencija
AuthorVILUS, J.
Year of publication1971
PeriodicalJugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo
Page reference1971, p. 30 (summary in English)