Bibliography
TitleNowa konwencja haska w sprawie przysposobienia miedzynarodowego (La nouvelle Convention de La Haye sur l'adoption internationale)
AuthorZIELINSKI, A.
Year of publication1993
PeriodicalPanstwo i Prawo (L'Etat et le droit)
Page reference1993, No 9, p. 3