Bibliography
AuthorVONKEN, A.P.M.J.
Year of publication1996
PublisherTjeenk Willink, Zwolle 1996
PeriodicalOp recht: bundel opstellen, aangeboden aan prof.mr. A.V.M. Struycken t.g.v. zijn zilveren ambtsjubileum aan de Kath. Universiteit Nijmegen
Page referencep. 417

Conventions (incl. Protocols and Principles)