Bibliography
TitleÚprava vízivného v mezinárodních smlouvach (The regulation of alimony in international treaties)
AuthorCERNOHUBÝ, M.
Year of publication1969
PeriodicalSocialistické soudnictví
Page reference1969, p. 24