Poland - competent authority (Art. 8, 15)

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA
P.O. Box 33
POLAND

Telephone: +48 22 23 90 870
Fax: +48 22 62 80 949
Email: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl
Pawel.Kosmulski@ms.gov.pl
Website: www.ms.gov.pl

Contact persons:

  • Mr Paweł Kosmulski

Language(s) of communication: Polish, English, German

(This page was last updated on 7 January 2019)

This page was last updated on: