Slovakia - Central Authority (Art. 29)

Centre for International Legal Protection of Children and Youth
(Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)
Špitálska 8
P.O. Box 57
814 99 Bratislava
The Slovak Republic

(This page was last updated on 10 October 2018)

This page was last updated on: