Poland - Central Authority

Ministerstwo Sprawiedliwości   / Ministry of Justice
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich / Department of Family and Juvenile Matters
Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych  / Division of International Proceedings in Family Matters
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA
P.O. Box 33
POLAND

Phone number: +48 (22) 23 90 470
Fax: +48 (22) 879 03 21
E-mail: Polandchildabduction@ms.gov.pl

This page was last updated on: