Bibliography
TitleKonwencja Haska o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych
AuthorCZUBIK, P.
Year of publication2005
PublisherBranta