Bibliography
TitleTwee ontwerp-regelingen voor de internationale koop van roerende goederen, vergeleken met het geldende recht
AuthorSOMERS, J. M.
Year of publication1958
PeriodicalArs Aequi
Page reference1958, p. 195