Bibliography
TitleHaška konvencija o djecjoj zaštiti od 19. listopada 1996; znacajni segment buduceg hrvatskog prava?
AuthorSAJKO, K.
Year of publication1997
PublisherUniverza v Mariboru
PeriodicalNovejše tendence razvoja otroškega prava v evropskih drñavah - prilagajanje otroškega prava v republiki sloveniji
Page referencep. 39
Description (or download in PDF, if available)

(The Hague Convention on Protection of Children of 19 October 1996; the significant part of future Croatian law?) (Zbornik z mednarodne znanstvene konference z dne 25. in 26. novembra 1996), Inšitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo (Univerza v Mariboru)