Bibliography
TitleOm internasjonale kjøp
AuthorLUNDGAARD, H. P.
Year of publication1965
PeriodicalTidsskrift for Rettsvitenskap
Page referenceVol. 78, 1965, p. 168