Bibliography
TitleHaags ontwerp-verdrag inzake de toepasselijke wet op het huwelijksvermogensrecht (23-10-1976) en het arrest van de Hoge Raad van 10-12-1976, nj 1977, 275
AuthorJOPPE, I. S.
Year of publication1978
PeriodicalWeekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Page reference1978, p. 121