Bibliography
TitleVoorontwerp van 16 juni 1975 voor een Haags verdrag nopens de wet welke op het huwelijksgoederenrecht toepasselijk is
AuthorJOPPE, I. S.
Year of publication1976
PeriodicalWeekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Page reference1976, p. 427