Bibliography
TitleAspecten van de vereenvoudiging of afschaffing van de legalisatie en wat daarmede samenhangt
AuthorVAN NES, TH. J.
Year of publication1959
PeriodicalWeekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie
Page reference1959, No 4577, p. 148