Bibliography
TitleInternationaal privaatrecht - Verdragen - Legalisatie van buitenlandse bewijsstukken
AuthorBOELE-WOELKI, K.
Year of publication2000
PeriodicalArs Aequi
Page reference2000, Katern kwartaalbijlage/nummer 75, p. 3802