Bibliography
TitleRapport gezagsvoorziening over minderjarige kinderen na echtscheiding in het Nederlands internationaal privaatrecht
AuthorNEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK, WERKGROEP INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT VAN DE AFDELING BURGERLIJKE RECHTSPRAAK
Year of publication1980
PeriodicalTijdschrift voor de rechterlijke macht (Trema)
Page referenceVol. 2, 1979, numéro spécial (p. 1-17), p. 188-190; Vol. 3, 1980, p. 52