Bibliography
TitleHaagská úmluva o uznání a výkonu rozhod nuti o výzivovací povinnosti k deem ze dne 15.4.1958
AuthorVESELÝ, I.
Year of publication1970
PeriodicalSocialistická zákonnost
Page reference1970, p. 531
Description (or download in PDF, if available)

(The Hague Convention on recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children)