Bibliography
TitleHaagská úmlava o uznání a výkonu rozhodnutí o vyzivovací povinnosti k detem (The Hague Convention on Recognition and Enforcement of Decisions relating to Maintenance Obligations towards Children)
AuthorCERNOHUBÝ, M.
Year of publication1971
PeriodicalSocialistická zákonnost
Page reference1971, p. 270