Slovene translations of HCCH Conventions / Traductions en slovène des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

19. Konvencija o zakonu, ki velja za prometne nesreče, z dne 4. maja 1971

37. Konvencija o sporazumih o izbiri sodišča (2009/397/ES: Sklep Sveta z dne 26. februarja 2009 - Priloga I, Uradni list L 133, 29/05/2009)

41. Konvencija o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah

 

Other HCCH-related documents in Slovene / Autres documents en slovène relatifs à la HCCH :

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation