Serbian translations of Hague Conventions / Traductions en serbe des Conventions de La Haye

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

download 2. Конвенција о грађанском поступку

download11. Конвенција о сукобима закона у погледу облика тестаментарних одредаба

download12. Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа

download14. Конвенција о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима

download19. Конвенција о закону који се примењује на саобраћајне незгоде

download20. Конвенција о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима

download22. Конвенција о закону који се примењује у случајевима одговорности произвођача за своје производе

download28. Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце

download29. Конвенција о олакшању међународног приступа судовима

download33. Конвенција о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења (*)

download34. Конвенцијa о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце (*)

download39. Протокол о меродавном праву за обавезе издржавања (*)

download40. Начела о избору меродавног права у међународним трговинским уговорима

 


(*) Translation kindly provided by the Center for Private International Law of the Hague Conventions, Faculty of Law University of Niš