Romanian translations of HCCH Conventions / Traductions en roumain des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

01. Statutul Conferinţei de La Haga de Drept Internaţional Privat

02. Convenţie din 1 martie 1954 privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954 (publ. în B.Of. nr. 37 din 19 martie 1971)

12. Convenţie cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (publ. în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999)

14. Convenţie privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965 (publ. în M.Of. nr. 265 din 16 aprilie 2003)

20. Convenţie privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970 (publ. în M.Of. nr. 331 din 15 mai 2003)

28. Convenţie de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (publ. în M.Of. nr. 243 din 30 septembrie 1992)

29. Convenţie privind facilitarea accesului internaţional la justiţie, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980 (publ. în Monitorul Oficial nr. 375 din 2 iunie 2003)

33. Convenţie asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993

34. Convenţie privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

37. Convenţia privind acordurile de alegere a forului (2009/397/CE: Decizia Consiliului din 26 februarie 2009 - Anexă I, Jurnalul Oficial L 133, 29/05/2009)

41. Convenția privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine în materie civilă sau comercială

 

Other HCCH-related documents in Romanian / Autres documents en roumain relatifs à la HCCH :

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation