Har föräldrarna en livslång underhållsskyldighet i internationella förhållanden?