Polish translations of HCCH Conventions / Traductions en polonais des Conventions de la HCCH

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

2. Konwencja dotycząca procedury cywilnej

10. Konwencja o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich

11. Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych

12. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych

14. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

18. Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji

19. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych

20. Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych

23. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych

24. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

28. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

29. Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych

33. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego

34. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

37. Konwencja o umowach dotyczących jurysdykcji (2009/397/WE: Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 - Załącznik I, Dziennik Urzędowy L 133, 29/05/2009)

39. Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

40. Zasady dotyczące wyboru prawa właściwego dla międzynarodowych umów handlowych

41. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

 

Other HCCH-related documents in Polish / Autres documents en polonais relatifs à la HCCH :

Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation