Polish translations of Hague Conventions / Traductions en polonais des Conventions de La Haye

(Click / Cliquer to download / pour télécharger)

download 2. Konwencja dotycząca procedury cywilnej

download 10. Konwencja o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich

download 11. Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych

download 12. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych

download 14. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

download 18. Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji

download 19. Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych

download 20. Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych

download 23. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych

download 24. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

download 28. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

download 29. Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych

download 33. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego

download 34. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

download 37. Konwencja o umowach dotyczących jurysdykcji (2009/397/WE: Decyzja Rady z dnia 26 lutego 2009 - Załącznik I, Dziennik Urzędowy L 133, 29/05/2009)

download 39. Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych

download40. Zasady dotyczące wyboru prawa właściwego dla międzynarodowych umów handlowych

 

Other HCCH-related documents in Polish / Autres documents en polonais relatifs à la HCCH :

download Guide to Good Practice Child Abduction Convention: Mediation