Polonia - Autoridad central (Art. 3, 16)

Ministerstwo Sprawiedliwości  (Ministry of Justice)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Department for International Cooperation and Human Rights)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa (Warsaw)
Poland

Telephone: +48 22 2390 870
Fax: +48 22 6280 949

E-mail: Sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl; Barbara.Kasperska@ms.gov.pl
Website: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc 

Contact persons:

  • Ms Barbara Kasperska

Languages of communication: Polish, English, French, Russian

This page was last updated on: