Slovakia - competent authority (Art. 23)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Centre for International Legal Protection of Children and Youth)
Špitálska 8
P.O.Box 57
814 99 Bratislava
Tel.: +421(2)20463208 / +421(2)20463248
Fax: +421(2)20463258
E-mail: cipc@cipc.gov.sk / info@cipc.gov.sk
Internet: www.cipc.sk

(This page was last updated on 25 February 2014)

This page was last updated on: