Een lacune in het Haagse Verdrag inzake het toepasselijk recht op de vertegenwoordiging: de dubbele vertegenwoording

 Bibliography
AuthorVAN SWAAIJ, J. H. M.
Year of publication1991
PeriodicalArs Aequi
Page reference1991, No 7/8, p. 530

Conventions (incl. Protocols and Principles)