De preventie en repressie van internationale kinderontvoering in de Nederlandse wetgeving en rechtspraktijk

 Bibliography
AuthorBRAND, I.
Year of publication1995
PublisherLeiden 1995 (doctoraalscriptie)