Bibliography
TitleInternationale kinderontvoering door een van de ouders: ervaringen en perspectieven in verband met de komende bekrachtiging van de verdragen van Luxemburg en 's-Gravenhage
AuthorVAN ARNHEM, W., KORTE-VAN HEMEL, V.N.M. & VON BRUCKEN FOCK, E.P.
Year of publication1986
PublisherKluwer, Deventer 1986