Bibliography
Title1 Oktober 2015- Verdrag inzake bedingen van forumkeuze is in werking getreden
AuthorRUFF, J.
Year of publication2016
PeriodicalTijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk, Number 1, (Mei 2016)
Page referencepp.49-54

Conventions (incl. Protocols and Principles)