Den nyen Haag-konvensjonen om vernetingsavtaler og betydningen for norsk rett

 Bibliography
AuthorOLEBAKKEN, I.
Year of publication2007
PublisherGyldendal
PeriodicalRett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue
Page referencep. 379

Conventions (incl. Protocols and Principles)