EMD som håndhever av Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring

 Bibliography
AuthorSØVIG, K.H.
Year of publication2007
PublisherGyldendal 2007
PeriodicalRett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue
Page referencep. 111