Bibliography
TitleHet verdragsrecht in het federale België getoetst aan het internationaal Adoptieverdrag van Den Haag (29 mei 1993)
AuthorERAUW, J.
Year of publication1995
PeriodicalTijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
Page reference1995, p. 55