Miêdzynarodowe Postêpowanie Cywilne (International Civil Procedure)

 Bibliography
AuthorERECINSKI, T. & CISZEWSKI, J.
Year of publication2000
City of publicationVarsovie
Page referencesection VIII, pp. 216-240