Bibliography
TitleStaat niets de ratificatie in de weg van het Haagse conflictenverdrag van 1955 over de internationale koop van roerende goederen?
AuthorOLY, G.
Year of publication1973
PeriodicalNederlands Juristenblad
Page reference1973, p. 1286