Het Brussels Verdrag inzake erkenning voor vennootschappen en rechtspersonen

 Bibliography
AuthorVAN RIJN VAN ALKEMADE, J.
Year of publication1968
PeriodicalTijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen (TVVS)
Page reference1968, p. 189