Bibliography
TitleDe Belgische rechter en art. 2 lid 2 van het Haagse verdrag inzake de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet
AuthorLONTINGS, D.
Year of publication1985
PeriodicalJura Falconis
Page reference1984/85, No 4, p. 463